She believe she could, so she did

Talkin' about that little Lady..

Kategori: Weekday


Hennes karaktär återspeglar mig personligen väldigt väl. Sex års karatekunskaper (förr) och inte speciellt tjejig. Me in a nutshell.