She believe she could, so she did

Be international.

Kategori: Inspiration

Jag har skaffat ett Twitterkonto. Det är enda kontot där jag skriver på engelska. Kommer att sträva efter att ha det också. Enbart. Både att se det som en övning i det fina språket men också, att på grund av mitt nätverk, också ha och kommer få internationella läsare/followers. Framtida projektidé är att skriva några rader på engelska även här i bloggen.