She believe she could, so she did

Snacka snyggt.

Kategori: Inspiration


Föreläsningens första slide..

Herself up on stage.

Kul att man sitter tredje raden och syns i Elaines blogg som hon uppdaterade för nästan två timmar sedan. Jag var på en föreläsning där man pratar om konsten att snacka snyggt. Konsten att få andra att lyssna på det man Säger. Vi fick göra retorikövningar och använda kroppspråk, ordval samtidigt som den man satt bredvid får ge respons och man får följa resultatet av det som sker.

"Sätta sig i perspektiv för att man ska fånga andras uppmärksamhet"
Om du vet med dig att folk kan börja undra om ditt utseende eller annat som kan tänkas få reaktion i början så ska du som talare bekräfta och inleda med att berätta om t.ex. ditt utseende för publiken. För då slipper dem under föreläsningens gång hänga upp sig på att det är något annorlunda med talaren.

Argumentationsteknik: Förslag eller förakt? Peka inte mot människor under tiden du talar och talar på ett sätt som om det vore förslag och visa att det är dit du vill komma med ditt budskap.
Kläder: Välj strategiskt för att bekräfta eller förstärka värderingar.
Signalfärg: Tänk på färg. Grön för tryggt, rött för varning, gult står för pigg och blått för harmoniskt.
Skalet: Folk kan dömma dig hur du ser ut. Låt inte det hindra eller påverka det du har att säga.
Budskap: Välvilja, trovärdighet och nyfikenhet på det du säger.